benzet-

(benzetir konumundan yönlendiriliyor)

benzet-

(benzet'-)
fiil geçişli -i hâli benzetir (benze'tiɾ)
1. andırmak Oğlunu kendine benzetmiş.
2. andıran yanlar bulmak Bu yazıyı seninkine benzettim.
3. mecaz bozmak İlk günde oyuncağını benzetmiş.
4. mecaz dövmek Adamı kötü benzetmişler.