başhekim

(bashekim konumundan yönlendiriliyor)

başhekim

('baʃhecim)
ad
hastaneyi yöneten hastanenin başhekimi