bangır bangır

bangır bangır

(ban'gɯɾ bangɯɾ)
zarf
gürültülü biçimde bangır bangır bağırmak