bağlama

(baglama konumundan yönlendiriliyor)

bağlama

(baːɫa'ma)
ad
1. müzik bir çalgı bağlama çalmak
2. mimarlıkta kiriş Bağlamalarda çatlak var.