babayiğit

(babayiğidi konumundan yönlendiriliyor)

babayiğit

(ba'bajiit)
ad babayiğidi (ba'bajiidi)
korkusuz erkek köyün babayiğitleri

babayiğit


sıfat
cesur babayiğit askerler