baş parmak

baş parmak

thumb

baş parmak

palec

baş parmak

tommelfinger

baş parmak

Daumen

baş parmak

pulgar

baş parmak

peukalo

baş parmak

pouce

baş parmak

palac

baş parmak

pollice

baş parmak

親指

baş parmak

엄지손가락

baş parmak

duim

baş parmak

tommel

baş parmak

kciuk

baş parmak

polegar

baş parmak

tumme

baş parmak

นิ้วโป้ง

baş parmak

ngón tay cái

baş parmak

拇指