bıçkın

bıçkın

(bɯʧ'kɯn)
ad
kabadayı O, korkusuz bir bıçkındır.

bıçkın


sıfat
gözü pek köyün bıçkın delikanlıları