büyükse-

büyükse-

(byjycse'-)
fiil geçişli -i hâli büyükser (byjyc'seɾ)
Rakibini büyüksedi.