büyüklük

(büyüklüğü konumundan yönlendiriliyor)

büyüklük

enormity, greatness, immensity, largeness, magnitude, majesty, massiveness, seniority, size (byjyc'lyc)
ad büyüklüğü (byjycly'y)
1. ölçü Büyüklük bir niteliktir.
2. mecaz davranış büyüklük göstermek