bütünüyle

bütünüyle

zcela

bütünüyle

helt

bütünüyle

völlig

bütünüyle

απολύτως

bütünüyle

completamente

bütünüyle

kokonaan

bütünüyle

entièrement

bütünüyle

potpuno

bütünüyle

interamente

bütünüyle

全く

bütünüyle

완전히

bütünüyle

helemaal

bütünüyle

fullstendig

bütünüyle

całkowicie

bütünüyle

inteiramente

bütünüyle

всецело

bütünüyle

fullständigt

bütünüyle

โดยทั้งหมด

bütünüyle

toàn bộ

bütünüyle

完全地