bünye

bünye

constitution, systemstructure (byn'je)
ad
1. vücut yapısı zayıf bünye
2. yapı toplum bünyesi
3. yapı şirketin bünyesi
Sözcük Tarayıcı ?