ayrı olarak

ayrı olarak

separately

ayrı olarak

zvlášť

ayrı olarak

separat

ayrı olarak

getrennt

ayrı olarak

χωριστά

ayrı olarak

separadamente

ayrı olarak

erikseen

ayrı olarak

séparément

ayrı olarak

odvojeno

ayrı olarak

separatamente

ayrı olarak

別々に

ayrı olarak

분리하여

ayrı olarak

apart

ayrı olarak

separat

ayrı olarak

oddzielnie

ayrı olarak

separadamente

ayrı olarak

отдельно

ayrı olarak

var för sig

ayrı olarak

อย่างแยกออกจากกัน

ayrı olarak

riêng rẽ

ayrı olarak

分开