aybaşı

(aybasi konumundan yönlendiriliyor)

aybaşı

('ajbaʃɯ)
ad
aylık kanama Hasta düzenli aybaşı olamıyor.