ayar

ayar

caratdrapeau, étendard (a'jaɾ)
ad
1. denk getirme saatin ayarı bozuk
2. kuyumculukta değer altın bileziklerin ayarı
3. ölçü Şakalarının ayarı pek yoktur.
4. nitelik bu kitap ayarında başka bir eser