ayak işi

(ayak isi konumundan yönlendiriliyor)

ayak işi

errand (a'jak iʃi)
ad
niteliksiz iş Dükkânın ayak işlerini çırak yapıyor.