ateş etme

ateş etme

gunfire, shooting

ateş etme

střelba

ateş etme

skyderi

ateş etme

Schießen

ateş etme

tiroteo

ateş etme

ammunta

ateş etme

fusillade

ateş etme

pucnjava

ateş etme

sparatoria

ateş etme

射撃

ateş etme

사격

ateş etme

schietpartij

ateş etme

skyting

ateş etme

strzelanina

ateş etme

tiroteio

ateş etme

skytte

ateş etme

การยิง

ateş etme

hành động bắn

ateş etme

射击