atılım

atılım

effort, peine, requête (atɯ'ɫɯm)
ad
hamle Son bir atılımla hedefine ulaştı.