astrolog

astrolog

astrologerastrólogo (astɾo'lok)
ad astroloğu (astɾolo'u)
falcı astroloğun yorumları