askeri öğrenci

askeri öğrenci

kadet

askeri öğrenci

kadet

askeri öğrenci

Kadett

askeri öğrenci

cadet

askeri öğrenci

cadete

askeri öğrenci

kadetti

askeri öğrenci

cadet

askeri öğrenci

kadet

askeri öğrenci

cadetto

askeri öğrenci

生徒

askeri öğrenci

생도

askeri öğrenci

cadet

askeri öğrenci

kadett

askeri öğrenci

kadet

askeri öğrenci

cadete

askeri öğrenci

курсант

askeri öğrenci

kadett

askeri öğrenci

นักเรียนทหาร

askeri öğrenci

học viên trường sĩ quan

askeri öğrenci

军官学校学生