asistan

asistan

assistant, helperadjoint (asis'tan)
ad
1. yardımcı doktorun asistanı
2. yüksek öğrenimda yardımcı enstitüdeki asistanlar