asık surat

(asik surat konumundan yönlendiriliyor)

asık surat / yüz

(a'sɯk suɾat / jyz)
ad
somurtkan yüz Asık suratlara bir anlam veremedi.