aşevi

(asevi konumundan yönlendiriliyor)

aşevi

('aʃevi)
ad
parasız lokanta aşevi müdürü