art-

art-

(aɾt'-)
fiil nesnesiz artar (aɾ'taɾ)
çoğalmak Çalışanlar iki yılda %10 arttı.