araba tutması

araba tutması

kinetóza

araba tutması

køresyge

araba tutması

Reisekrankheit

araba tutması

travel sickness

araba tutması

mareo

araba tutması

matkapahoinvointi

araba tutması

mal des transports

araba tutması

putna mučnina

araba tutması

chinetosi

araba tutması

乗物酔い

araba tutması

멀미

araba tutması

wagenziekte

araba tutması

reisesyke

araba tutması

choroba lokomocyjna

araba tutması

укачивание

araba tutması

åksjuka

araba tutması

อาการเมารถ เรือหรือเครื่องบิน

araba tutması

chứng say ô tô

araba tutması

晕车或晕船晕机