alım satım

(alim satim konumundan yönlendiriliyor)

alım satım

dealing (a'ɫɯm satɯm)
ad
ekonomi alış veriş alım satım defteri