ak-

ak-

(ak'-)
fiil nesnesiz -e hâli akar (a'kaɾ)
1. Sular akıyor.
2. sızdırma Evin damı akıyor.
3. mecaz Günler akıp gidiyor.