açık hava tiyatrosu

açık hava tiyatrosu

(a'ʧɯk hava tijatɾosu)
ad
tiyatro Oyun açık hava tiyatrosunda sahnelendi.