Yanıtınızı bana mesajla geçer misiniz?

Yanıtınızı bana mesajla geçer misiniz? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009