Yanıtınızı bana mesajla geçer misiniz?

Yanıtınızı bana mesajla geçer misiniz?