Yahudilik

Yahudilik

Judaism (jahudi'lic)
ad Yahudiliği (jahudili'i)
1. Yahudiliği kabul eden topluluklar
2. Yahudilik şeriatı