Siz döndüğünüzde biz yatmış oluruz

Siz döndüğünüzde biz yatmış oluruz 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009