Presbiteryan

Presbiteryan

presbyterián, presbyteriánský

Presbiteryan

presbyterianer, presbyteriansk

Presbiteryan

Presbyterian

Presbiteryan

presbiteriano

Presbiteryan

presbyteerinen, presbyteriaani

Presbiteryan

presbytérien

Presbiteryan

prezbiterijanac, prezbiterijanski

Presbiteryan

presbiteriano

Presbiteryan

長老派の, 長老派の人

Presbiteryan

장로교회, 장로교회의

Presbiteryan

presbiteriano

Presbiteryan

presbyterian, presbyteriansk

Presbiteryan

เกี่ยวกับนิกายหนึ่งของโปรเตสแตนต์, สมาชิกของนิกายหนึ่งในศาสนาคริสต์

Presbiteryan

Thuộc Đạo Trưởng lão Tin lành, Tín đồ Đạo Trưởng lão Tin lành