Polise haber vermemiz gerekiyor

Polise haber vermemiz gerekiyor 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009