Lütfen beni geri arayın

Lütfen beni geri arayın 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009