Kuzey Afrika

Kuzey Afrika

Severní Afrika, severoafrický

Kuzey Afrika

Nordafrika, nordafrikansk

Kuzey Afrika

Pohjois-Afrikka, pohjoisafrikkalainen

Kuzey Afrika

Sjeverna Afrika, sjevernoafrički

Kuzey Afrika

北アフリカ, 北アフリカの

Kuzey Afrika

북아프리카, 북아프리카의

Kuzey Afrika

Nordafrika, nordafrikansk

Kuzey Afrika

เกี่ยวกับอัฟริกาเหนือ, อัฟริกาเหนือ

Kuzey Afrika

Bắc Phi, thuộc khu vực Bắc Phi

Kuzey Afrika

北非, 北非的