Hazır mısınız?

Hazır mısınız? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009