HIV'li

HIV’li

HIV pozitivní

HIV’li

HIV-positiv

HIV’li

HIV-positiv

HIV’li

HIV-positive

HIV’li

VIH positivo

HIV’li

HIV-positiivinen

HIV’li

séropositif

HIV’li

HIV pozitivan

HIV’li

HIV陽性の

HIV’li

HIV 양성의

HIV’li

hiv-positief

HIV’li

HIV-positiv

HIV’li

HIV-positiv

HIV’li

มีเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอดส์

HIV’li

HIV-dương tính

HIV’li

HIV阳性的