Gecikeceğiniz zaman lütfen bize haber verin

Gecikeceğiniz zaman lütfen bize haber verin 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009