Buralarda sport tesisi var mı?

Buralarda sport tesisi var mı? 
Sözcük Tarayıcı ?