Burada deniz anası var mı?

Burada deniz anası var mı? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Sözcük Tarayıcı ?