Bunun içinde ne var?

Bunun içinde ne var? 
Sözcük Tarayıcı ?