Bunun başka rengi var mı?

Bunun başka rengi var mı? 
Sözcük Tarayıcı ?