Bu paket kaça gider?

Bu paket kaça gider? 
Sözcük Tarayıcı ?