Bu kısım doğru dürüst çalışmıyor

Bu kısım doğru dürüst çalışmıyor 
Sözcük Tarayıcı ?