Brahman

Brahman

(bɾah'man)
ad
1. bir inanç grubu Brahman sınıfı
2. Brahman gibi yaşamak