Boşnak

Boşnak

(boʃ'nak)
ad Boşnak'ı (boʃna'ɯ)
bir halk Boşnakların savaş yılları

Boşnak


sıfat
Boşnak bir genç