Birlikte bir taksi tutabiliriz

Birlikte bir taksi tutabiliriz 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009