Bilet makinası nasıl çalışıyor?

Bilet makinası nasıl çalışıyor? 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009