Bütün gün kendimizden başka kimseyi görmek istemiyoruz!

Bütün gün kendimizden başka kimseyi görmek istemiyoruz! 
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009