Bütün gün kendimizden başka kimseyi görmek istemiyoruz!

Bütün gün kendimizden başka kimseyi görmek istemiyoruz!