Avrupa

Avrupa

Evropa, evropský

Avrupa

Europa, europæisk

Avrupa

Eurooppa, eurooppalainen

Avrupa

Europa, europski

Avrupa

ヨーロッパ, ヨーロッパの

Avrupa

유럽, 유럽의

Avrupa

Europa, europeisk

Avrupa

เกี่ยวกับยุโรป, ทวีปยุโรป

Avrupa

châu Âu, thuộc châu Âu