şap hastalığı

şap hastalığı

('ʃap hastaɫɯɯ)
ad
tıp şapa yakalanan inekler